Landelijk Veranderlijk

Landelijk Veranderlijk is een multimediaal dorpsproject geïnitieerd door Stichting TOF Media, film en educatie. Het project richt zich op het waarderen van het landelijk gebied als een historisch gegroeid, altijd aan verandering onderhevig fenomeen. Het landschap laat zich lezen als een geschiedenisboek. Verschillende partijen, zoals scholieren, senioren, gebruikers en beheerders van het landschap, werken samen in een onderzoek naar het lokale landschap en maken er een documentaire en tentoonstelling over. Behalve tot een herwaardering van de omgeving, leidt het project daarom ook tot een versterkte sociale samenhang.

Het eindproduct is een unieke film en een tentoonstelling over het verleden. De films komen op deze website te staan.

"Super mooi project, goede begeleiding, inhoudelijk goed: de kinderen zijn gedurende een aantal weken intensief betrokken geweest bij de geschiedenis van hun eigen dorp en hebben via verschillende werkvormen hier vorm aan gegeven.Opvallend was de professionaliteit van het geheel. De tentoonstelling en première met film waren ook prima vormgegeven en de ouders en kinderen hebben genoten."

- Wilma Wicherink, leerkracht "It Leech", Pingjum