Op ‘e Dobbe, Hallum

Op ‘e Dobbe, Hallum

Video's


Foto's


Verslagen

lees meer

begin van het project; de fotografieworkshop en het stellen van de onderzoeksvraag

Door: Hilde, Carmen, Brechtsje, Hanne-Wille, Sipke

Hoeken en kanten.
Er kwamen 2 vrouwen op school. Eerst kregen we uitleg over het project. Daarna kregen we een kleine fotoworkshop. Anja presenteerde een powerpoint. Ze legde uit van welke hoeken en kanten je kon fotograferen. Maar ook wat voor effect het had als je tegen de zon in fotografeerde. Toen kregen we onze groepjes te horen en gingen we op pad. Ik zat in de terpengroep. Eerst gingen we naar de kerk, daar moest je een vraag bedenken. Als je een vraag had mocht je van datgene een foto maken. Later gingen we op zoek naar de terp maar die konden we niet vinden. Ik vond het een hele leuke dag!
Hilde Hoogland, groep 8, 11 jaar.

Tegenlicht.
We hadden eerst even een fotoworkschop. Toen vertelde ze dat je de camera op allemaal verschillende soorten plekken kan maken . Van boven af , van de zijkant , van onderen of recht er voor . Ze zei ook dat het soms heel mooi is als je het van heel dicht bij maakt .En het was heel mooi weer dus je kon last hebben van tegenlicht en soms is dat mooi en soms ook niet . Toen gingen we met groepjes ergens heen en ik ging met mijn groepje naar de Sint Maarte kerk . Mijn onderzoeks vraag is : waarom heet de kerk de Sint Maarte kerk omdat ze de kerk ook gewoon kerk kunnen noemen ? En we moesten ook naar Terpen alleen die konden we niet vinden .Het was super leuk. Carmen Dijkmeijer, groep 7 , 11 jaar

Onderzoeken
Gisteren (14 maart) kwamen Aafke en Anja bij ons in de klas. Ze gaven een workshop over fotografie hoe je mooie foto’s kon maken, bijvoorbeeld van boven naar beneden. Daarna kregen we een camera mee en gingen we buiten het dorp naar een deel van het klooster dat overgebleven is. Daar heb ik een foto van gemaakt en er bij een onderzoeksvraag. Mijn onderzoeksvraag is waarom is een groot deel van het klooster gesloopt ? Waarom staat er nu een boerderij? Ik vind dit project wel leuk je moet veel dingen onderzoeken.
Brechtsje Vellenga, groep 7 12 jaar

Snelle workshop
We hebben eerst een snelle foto workshop gedaan. We hebben geleerd dat je alles van een bepaalde kant een foto kan maken. Je kan het vanaf boven, maar ook vanaf beneden dat je op de grond gaat liggen. En je kan ook een foto maken dat je van voren het ding ziet. Je kon ook de camera normaal maar ook verticaal. Ik had een foto van de kerk in Hallum, ik wou hem er helemaal op dus had ik de camera verticaal. Mijn vraag was: Hoelang bestaat deze kerk al? Mijn meester zei dat die vraag een makkelijk antwoord had. Dus moest ik nog een vraag bedenken. Mijn tweede vraag was: En door wie is hij gemaakt. Ik vond de dag heel extreem leuk, want we zaten niet telkens naar een persoon te luisteren, maar we mochten ook zelf dingen doen.
Hanna-Wille Klokman, groep: 8, leeftijd: 12.

Freak overblijfsel.
We kregen een workshop over foto`s maken. Ze legden uit hoe je het moest doen en op wat voor manieren. Mijn groepje ging naar het klooster. Ik heb een foto gemaakt van het beeld Freak van Hallum en mijn onderzoeksvraag is : waarom staat het beeld Freak van Hallum in Hallum en niet bij het klooster? We zijn ook bij het klooster geweest. Er was nog maar een klein overblijfsel bij een boerderij daar hebben we ook foto`s gemaakt.
Sipke Sijtsema 12 jaar groep 8.

 

lees meer

vervolg fotografieworkshop en stellen van de onderzoeksvraag

Door: Roan, Froukje, Redmer, Mirthe

Hoofdvraag
Mijn onderzoeksvraag is : waarom is er nog zo weinig over van het klooster? Want er staat nog amper een klein muurtje van het klooster en waar is de rest? Wie heeft het klooster gesticht? Dat zijn bij vragen maar mijn hoofdvraag is waarom is er nog zo weinig over van het klooster . Toen we terug kwamen van het foto maken lieten we de foto’s aan mekaar zien en vertelden wat onze onderzoeksvraag was Ik vond het wel leuk
Pytrick van der Molen groep 8

Bijkijken een foto.
We zijn begonnen met de uitleg van hoe je mooie foto`s kan maken.En daar kwam veel bij kijken Je moest op de stand van de zon letten en je kan de foto van veel verschillende kanten maken voor een extra mooi resultaat. We gingen naar het Noarderleech en daar gingen we foto`s maken en daar een vraag bij bij verzinnen.Ik maakte een foto van een watertje en mijn vraag was: Hoe kan het dat het water daar zo hoog staat? Ik vind het een leuk project maar ik vind het jammer dat we maar een foto mogen maken.
Groep 8 Roan Brouwer 11 jaar

Heel gaaf geleerd
Toen we de klas binnen kwamen, gingen we ons eerst voor stellen. Toen we dat hadden gedaan begon Aafke ons uit te leggen wat er de komende 6 weken zou gaan gebeuren . Toen ze klaar was begon Anja te vetellen hoe je de perfecte foto kunt maken. En op welke verschillende manieren je een foto kan maken zoals van boven, van de zijkant en zo waren er nog wel een paar. Toen de workshop klaar was vertelde meester in wel groepje je zit. Ik zit Bij Resa, Thirza, Jeroen, Jasper, Redmer, Roan en meester ging ook mee. Wij gingen naar het Noarderleech. Het was echt heel gaaf ik heb ook veel geleerd, dat is ook echt handig. Mijn vraag is: Wat voor gebouwtje staat daar?
Froukje Regnerus   groep 7 leeftijd 11 jaar

Ljippen fan boven en fan ûnderen.
Der kamen in pear minsken yn ‘e klasse dy’t in fotoworkshop joechen.Fan boven fan ûnderen en fan ‘e siidkant, dêrnei geane wy op in paad.Om foto’s te meitsjen fan dingen dy’t wij net snapten makken wy dus in foto.
De rest wie hiel leuk !Myn fraach wie : Werom binne der safolle ljippen ?
Redmer Kramer, groep 8, 11 jier.

Foto`s maken
Er kwamen 2 vrouwen: Anja en Aafke die iets gingen uitleggen.Als eerst kregen we een fotoworkshop.We hadden het over hoe je een mooie foto kon maken: van bovenaf van onderen of er rechtvoor.Je kan je camera recht of scheef houden.Daarvan heb ik veel geleerd.Voor de fotoworkshop gingen we het over de komende 6 weken hebben.Het lijkt mij super leuk.We gingen in auto`s naar de fotoplek, want we moesten zelf ook een foto maken en er een vraag op bedenken. Ons groepje ging naar een muurtje dat vroeger een oud klooster was. Daar gingen we foto`s van maken. Toen we daar klaar waren gingen we naar een dijk daar gingen we ook foto`s van maken.Toen we weer op school waren moesten we vertellen wat onze foto en onderzoeksvraag was.Ik vind het best wel leuk.
Mirthe Sarink,11 jaar, groep 8

 

lees meer

vervolg fotografieworkshop en stellen van de onderzoeksvraag

Door: Lucas, Martijn, Jeroen, Tirza, Mischa, Jasper

Landelijk Veranderlijk
We kregen een workshop van een vrouw over foto’s maken. Dat was heel interessant.Later moesten we zelf foto’s maken. Ik had een foto van een dijk gemaakt. En het project heet landelijk veranderlijk. Ik vind het een leuk project. Om foto’s te maken moesten we naar verschillende plekken en moest je een foto maken en een onderzoeksvraag bedenken.Eerst gingen we naar het overblijfsel van een klooster er lagen nog allemaal stukjes steen.Nu staat er een boerderij en daarna gingen we naar een dijk en dat was de dijk waar ik een foto van maakte en dat was dag 1.
Lucas van Kleef 12 jaar groep 8

Ijzeren strepen
We hebben een nieuw project Landelijk Veranderlijk. Eerst kwamen we op school even werken en om 10 uur weer in de klas. Toen kregen we een uitleg en een spoedcursus foto`s maken daarna gingen we naar de plaats. Dat was niet ver het was onze kerk en wij zaten in de terpen groep met: Sjouke Sytse Carmen Mischa Hilde Hanna Wille en ik. ik had als vraag waarom zitten er ijzeren strepen op de muur van de kerk.
Martijn Kramer groep 7 11 jaar

Tussendoortje
Mijn naam is Jeroen en ik heb gister een fotoworkshop gehad van Anja en tussendoor filmde Aafke en toen gingen we allemaal naar een andere plek wij gingen naar het Noorderleech en we moesten daar bijna 1 kilometer lopen en het was heel modderig en toen kwam ik een slootje tegen en ik dacht oke een normaal slootje en even later zag ik nog een slootje en toen dacht ik daar maak ik een foto van het water is hier heel laag en het slootje verderop hoog dus toen dacht ik dit word mijn onderzoeksvraag dus mijn vraag is waarom is dit water zo laag en het water daarachter heel hoog
Jeroen Frankena 11 jaar groep 7

Uitleg noch ?!
Als eerst kregen we uitleg over wat we de komende 6 weken zouden doen. Zoals een foto maken, een animatie maken en noch veel meer. Daarna kregen we uitleg over foto’s maken omdat we dat gingen doen .Onze klas werd in 3 groepen verdeeld. Die gingen ook naar 3 verschillende plekken. De ene ging naar een klooster de andere naar een kerk en terp en de groep waar ik inzat ging achter de dijk kijken. Ieder groepje had 1 camera waar iedereen 1 foto op\mee mocht maken. Dus we moesten delen. Gelukkig ging dat goed. We moesten ook een onderzoeks vraag bedenken. Op school gingen we de foto’s sorteren en op de computer zette. Ik vond het erg leuk en gelukkig deed iedereen goed mee.
Thirza Terpstra 11 jaar groep 8

Gemixt.
We gingen op een soort van cursus van foto’s maken. Eerst was er een uitleg en een kennismaking. Je moest je naam zeggen. We moesten allemaal een foto maken en daarbij een onderzoeksvraag bedenken Ik had : Waarom zijn er grote en kleine stenen gemixt. Daarna gingen we terug naar school en we waren de eerste die terug waren op school. Daar gingen we even eten en verstoppertje spelen. En tenslotte lieten we nog even onze foto’s zien.
Mischa van Stiphout, 12 jaar groep 8

Spoedcursus.
Aan het begin kregen we uitleg over het project landelijk veranderlijk toen kregen we een spoed cursus fotograferen en toen gingen we weg en er waren meerdere groepjes wij gingen naar het Noarderleech en we moesten een foto maken met een vraag erover ik had een put gezien en mijn vraag was waarom is die put daar en toen gingen we terug.
Jasper Mellema, groep 8, 12 jaar

 

lees meer

vervolg fotografieworkshop en stellen van de onderzoeksvraag

Door: Resa, Lyne, jelmer

Fotoshop Anja.
We kregen eerst een workshop van Anja. Dat ging over hoe je foto’s moest maken en hoe je het beste de camera kon draaien. Daarna werden we opgesplitst in 3 groepen. 1 ging naar de kerk, de ander naar het gesloopte klooster, en wij gingen naar het Noordenleech. Het is een heel mooi landschap met weilanden en een paar hoge stukken. We moesten een onderzoeks vraag bedenken en daar een foto bij maken. En daarna gingen we terug naar school. Het was echt super leuk.
Resa Sijtsma groep 7 11 jaar

Die naar … die we niet konden vinden.
Het was leuk gisteren eerst kregen we uitleg van Aafke, toen kregen we een fotoworkshop van fotografe Anja. Meester had ons eerder al in groepen ingedeeld, ik zat in het groepje die naar de plek waar vroeger het oude klooster stond ging, en naar een dijk, maar die dijk konden we niet vinden dus gingen we naar de verkeerde dijk, we moesten op één van die plekken een foto maken, van waar je onderzoeksvraag over gaat, ik heb mijn foto bij de dijk gemaakt. Mijn onderzoeksvraag is: Hoelang hebben mensen erover gedaan om deze dijk te bouwen?
Lyne Groot 11 jaar groep 1

Licht op allerlei manieren in de sloot.
Je kunt foto’s op allerlei manieren maken. Van onder dat je op de grond licht en dan hou je je camera een beetje omhoog. Zo zijn er nog veel meer manieren. Zo als rechtop en natuurlijk gewoon recht. En een beetje scheef kan ook. Met mijn groepje ging we naar het klooster en daar gingen we foto’s maken en vragen bedenken. En toen ging ik en een vriend slootje springen en toen sprong hij in de sloot. En toen gingen we weer naar school. Ik vind het een leuk project.
Jelmer Olivier 12 jaar groep 8

lees meer

excursie Terpen

Door: Martijn, Mischa, Sytse, Carmen, Hilde

Terp
Wij zijn gisteren naar een terp geweest toen zijn we eerst naar een nog bestaande terp geweest daar heeft de begeleider ons verteld over die terp daarna gingen we naar een plek waar een terp stond daar heeft hij opgravingen gedaan oud geld en een mantel speld gevonden
Martijn Kramer, groep 7, 11 jaar.

Terpen
We gingen naar de terp waar de kerk op staat.En naar ergens vlak bij Sjouke zijn huis waar overblijfsels van terpen zijn er was ook iemand bij die mantelspelden en oude munten heeft gevonden daar vertelde hij wat over
Mischa van Stiphout, groep 8, 12 jaar.

De terp
Gister kwamen we er achter hoeveel boerderijen er vroeger op de terp stonden.En de specialist heeft ons heel veel verteld over vroeger en over terpen.Hij had ook nog oude munten van vroeger mee.
Sytse Jouta 11 jaar groep 8

Terpen
We gingen eerst naar de kerk en toen vertelde die waarom de kerk op een terp staat. En hij vertelde ook hoe je een terp bouwde Toen gingen we naar andere terpen die waren af gegraven voor de vruchtbare grond maar er staan ook nog wel wat terpen Hij vertelde ook wat hij allemaal had gevonden in de grond Daarna gingen we foto’s bekijken en daar kon je zien hoe ze de grond afgraafde . Het was heel interessant en leuk
Carmen Dijkmeijer 11 jaar groep 7

Terpen
We liepen met ons groepje naar de kerk. Daar kregen we een opdracht. We moesten tellen hoeveel ringen er om de kerk zitten.Ringen zijn paadjes, daardoor kun je zien hoeveel boerderijen er ongeveer hebben gestaan.Ook liet hij oude spullen zien die hij zelf had opgegraven.Toen gingen we op de fiets naar een terp.Daar werd verteld hoe terpen zijn ontstaan.Het was een hele leuke dag!
Hilde Hoogland, 12 jaar, op ‘e dobbe, Hallum

lees meer

Hoe het Noorderfol "leech" werd

Door: Lyne

Het verhaal van Lyne

lees meer

excursie naar Tresoar

Door: Thirza, Sytse, Mirthe, Froukje

Het Tresoar

We gingen eerst met de auto naar het Tresoar. Eenmaal aan gekomen gingen we naar een kamer en kregen we wat te drinken en een koekje. Daarna werd de groep in tweeën verdeeld. Een groep werd rondgeleid door een meneer. De andere bleef in de kamer (in die groep zat ik) en kreeg een film te zien. Daarna mocht die groep informatie op een site zoeken. Na ongeveer 40 minuten kwam de andere groep en gingen we wisselen. We gingen toen naar een archief. Waar het bekend en vies rook. Maar het was echt leuk. Want we kregen allemaal oude dingen te zien. Daarna gingen we naar school en vanuit daar mochten we naar huis. Ik vond het heel leuk.
Thirza Terpstra, groep 8, 11 jaar.

Koekje.
Het was gister 30 maart 2016 we gingen naar Tresoar.Daar kregen we eerst een koekje en wat drinken. Daarna gingen we oude boeken enzo bekijken en hoe ze vroeger boeken maakten.En als al de boeken naast elkaar stonden was er 12,5km aan boek.Toen we klaar waren met boeken enzo gingen we een filmpje kijken hoe het vroeger in Hallum was.Toen gingen we op de computer opzoeken over onze vraag .Dat was het ik vond het leuk.
Sytse Jouta groep 8 11 jaar
Rondleiding met draaikasten.
We gingen met auto’s naar Tresoar. Daar kregen we eerst wat eten en drinken. Onze groep kreeg een rondleiding. Daarna gingen we eerst naar de atlassen. Die vond ik heel mooi. Er waren hele oude atlassen, daarna ging we naar de kelder. Daar waren heel veel boeken. In totaal is er 25 kilometer aan boeken. We mochten aan de kasten draaien want het waren draaikasten. De man vertelde over de Leeuwarder Courant, hij heeft alle edities. Daarna gingen we terug naar het lokaal. Daar keken we een filmpje over Hallum. Dat was heel leuk. Toen moest je zelf op de computer dingen opzoeken.
Mirthe Sarink, groep 8, 11 jaar.
Gehakt.
Het was heel interessant wat we gisteren hebben meegemaakt. We zijn namelijk met de klas naar Tresoar geweest oftewel de schatkist van Friesland. De groep werd in tweeën gehakt. 1 groep ging eerst boven dingen bekijken zoals atlassen, boeken en kaarten. Toen je beneden was, mocht je niks aanraken omdat je dan zuren kan overbrengen en dat is niet bepaalt handig. De 2e groep ging eerst een filmpje bekijken over Hallum die was erg interessant toen mochten we op de site dingen op zoeken voor je onderzoeksvraag.
Froukje Regnerus, groep 7, 10 jaar

lees meer

op excursie naar Tresoar

Door: Lyne, Reza, Pytrick, Martijn

Zittenblijven.
We zijn gisteren in auto’s naar ’t Tresoar geweest in Leeuwarden. Toen we binnen kwamen kregen we eerst wat te drinken en eten. We moesten daarna gaan in zitten in een soort van klaslokaal. We werden daarna in twee groepen ingedeeld, de ene groep kreeg eerst een rondleiding en de andere groep bleef zitten in dat klaslokaal, en kreeg een filmpje te zien. Ik zat in de groep die bleef zitten. Daarna kregen wij de rondleiding, door de archieven. Ik vond de rondleiding heel leuk en interessant. En dat filmpje vond ik ook heel leuk, want het ging over Hallum in vroegere tijden, ongeveer 50 jaar geleden, dus je kon allemaal straten en huizen aanwijzen die je herkende.
Lyne Groot, 12 jaar, groep 8

Superinteressant archief
We zijn naar Tresoar geweest. Toen we binnen kwamen, moesten we onze jas ophangen en mochten we wat drinken pakken. Toen gingen we naar een klein zaaltje, we moesten gaan zitten en een man vertelde iets. Toen werden we opgesplitst in twee groepen, één bleef in het lokaal en de andere groep ging met de andere man mee. Ik moest met de man, we gingen het gebouw door, eerst naar de atlasseb en toen gingen we naar het archief. Dat was superinteressant. Toen gingen we weer terug naar de zaal, toen ging de andere groep weg In de zaal gingen we een filmpje kijken. Een man vertelde heel veel en daarna mochten we informatie opzoeken over onze onderzoeksvraag. Het was superleuk.
Resa Sijtsma, groep 7 , 11 jaar.

Zure boeken van 1200 jaar oud. .
We gingen eerst naar Leeuwarden toe, daar gingen we naar tresoar, dat is een soort bieb waar ze boeken hadden van meer dan 1200 jaar oud. We kregen eerst een rondleiding. De rest van de groep moest in het lokaal blijven. Ze kregen een filmpje te zien van het vroegere Hallum. Wij mochten nergens aan komen want wij hebben zuur aan onse handen. Toen onse rondleiding klaar was, mocht de andere groep. En kregen wij het filmpje te zien. Ik vond het leuk en ook wel interessant. Het meest is me bijgebleven dat ze boeken van meer dan 1200 jaar oud hadden.
Pytrick van der Molen, groep 8, 11 jaar.

Stank.
Wij zijn gisteren voor het project naar het Tresoar geweest het werd verdeeld in twee groepen ik zat in groep een wij kregen eerst een rondleiding dat was heel interessant hele oude boeken de eerste kranten het stonk er wel heel erg er was ook iemand die vroeger poppenkast speelde met zelfgemaakte poppen hij heeft ook in Hallum opgetreden toen gingen we terug toen gingen wij een video kijken toen mochten wij achter de computer info zoeken toen gingen we weer naar huis
Martijn Kramer groep 7 11 jaar.

lees meer

op excursie naar Tresoar

Door: Jeroen, Hilde, Redmer

Pasje.
We gingen gister met de hele klas naar Tresoar .ik vond het heel leuk .Eerst moest ik een filmpje bekijken en daarna zoeken op internet .Het filmpje ging over Hallum en ik vond het heel interessant .En toen moesten we op de website antwoord zoeken op onze vraag .En toen we drie kwartier hadden gezocht moesten we stoppen .En toen moesten we naar de schatkamer we mochten er alleen in door een pasje van die man .Niemand mocht er in zonder pasje zelfs de medewerkers niet .Daar lagen een half miljoen boeken .Ik weet niet hoeveel documenten er lagen maar het waren veel .En toen moesten we terug naar de auto op naar school.
Jeroen Frankena 11 jaar groep 7.
250 jaar oud
We gingen in auto’s naar Leeuwarden. Toen we daar waren aangekomen gingen we naar ’t Tresoar. Daar was een meneer en die gaf ons uitleg. Onze groep ging eerst een rondleiding doen. Daarna mochten we naar de kelder. De meneer vertelde over oude boeken, oude atlassen en oude kranten. Hij vertelde ook dat de eerste editie van de Leeuwarder Courant al ongeveer 250 jaar oud is. En die liet hij ook zien. Toen gingen we naar het lokaal. Daar kregen we een film te zien van hoe Hallum er in 1965 uitzag. Ook legde hij ons uit hoe we informatie op konden zoeken. Toen mochten we achter de computer. Daarna gingen we weer naar huis. Het was super leuk!
Hilde Hoogland, groep 8 12 jaar

Niks gevonden
We gingen naar het Tresoar naar het argeologisch centrum. Toen liet iemand een filmpje zien over Hallum.Over Hallum in 1965, toen gingen we naar het Noarderleech.Op de Tresoar website heb ik niks gevonden over mijn vraag.Dat was jammer maar toch heb ik al een antwoord.Mijn vraag: waarom zitten daar zo veel ljipen (kievieten).Daarna gingen we de kelder in met alle boeken van vroeger en alle documenten. Ook mochten we aan de draaideuren zitten te draaien VERDER WAS HET SUPPPER LEUK
Redmer Kramer 11 jaar groep 8

lees meer

workshop toekomst

Door: Martijn, Jelmer, Hanna-wille

Potstopgrond
Wij zijn naar de oude bibliotheek geweest toen kregen we een kook muts en een schort toen mochten we naar een enquête kijken daarna mochten we bedenken hoe Hallum er over 500 jaar moest uitkomen te zien dat was wel leuk maar toen kwam het leukste we mochten met klei bezig we maakten een kerk met huizen op een terp en nog alle 3 een pot die in de grond wordt gestopt

Martijn Kramer 11 jaar groep 7

Toekomstpraat.
We gingen potten bakken. Maar we gingen eerst over de toekomst praten en iets wat je over 500 jaar in Hallum wil hebben. Bijna iedereen van onze klas wou een pretpark in het dorp. En toen moesten we iets bedenken wat we kwijt willen in Hallum en dat was het zwembad. En toen gingen we potten bakken en dat was wel leuk.
Jelmer Olivier 12 jaar groep 8

WC-verzinnen
Maandag vier april: We kwamen binnen. We zagen drie personen hun namen waren Annigje Nynke en Rixt. Ze gingen vertellen wat wij konden maken wat over vijfhonderd jaar op de terp moest staan. We mochten het dus zelf verzinnen. Waarschijnlijk dacht iedereen we gaan het heel leuk maken want mijn groepje ( Jelmer, ik en Jeroen) hadden het idee om een lange en grote achtbaan te maken. Je mocht je eigen muts versieren die je aan het begin had gekregen. Je moest eerst een tekening maken en daarna mocht je de tekening die je had gemaakt met klei ook maken. Alleen is het wel een beetje moeilijk om een achtbaan te maken van klei. Dus moesten we iets anders bedenken. We vonden het grappig om een wc-hokje te maken. Dus dat hebben we gedaan. Naam: Hanna-wille Klokman Groep:8 Leeftijd:12.

lees meer

tussentijds verslag

Door: Lucas, Hilde

Project klooster
We hebben op school een project genaamd landelijk veranderlijk. We moeten informatie opzoeken over iets. Ik had een vraag over een dijk
Mijn onderzoeksvraag is hoe hadden ze die dijk gemaakt. De dijk is gemaakt met gewoon een schep en kruiwagen tegen de zee want anders zou het klooster kapot gaan.
We gingen ook naar de klooster en de dijk met een man die er van alles over wist en hij vertelde allemaal heel interessante over monniken en zelfs een schat. Dat was heel leuk en bijna alle dingen wist ik nog niet.
We gingen ook naar het Tresoar maar mensen noemen het ook de schatkamer van Friesland omdat daar allerlei oude dingen liggen die veel geld waard zijn zoals de oudste Leeuwarder Courant. En wij mochten die dingen bekijken en niemand anders. We keken ook een film over hoe het vroeger was. Toen zag alles er heel anders uit.
En we gingen naar het archeologisch centrum/oude bibliotheek en daar gingen we pottenbakken we moesten bedenken wat we in Hallum wouden ik had een pretpark maar het moest onder 150,000 euro zijn dus had ik een achtbaan maar een ander groepje had dat al dus werd het een springkussen.

Lucas van Kleef 12 jaar Groep 8

Terpen.
Wij doen mee aan een project dat Landelijk veranderlijk heet, we zijn opgedeeld in drie groepen en ik zit in de terpengroep.
Vroeger als de dijken doorbraken werd al het vee op een terp gebracht. Om de terp bij Halllum (waar de kerk op staat) zie je ringen. Ringen zijn de paadjes naar beneden. Zo kun je zien hoeveel huizen er vroeger hebben gestaan.
Een terp heeft heel veel vruchtbare grond. Vroeger gooiden de mensen hun afval op een grote bult, dat afval bestond uit: mest van hun dieren, etensresten, modder en andere afvalsresten. Doordat al die mensen dat er op gooiden, ontstond er een terp. Veel terpen zijn afgegraven. Dat is zo omdat andere gebieden vruchtbare grond nodig hadden. Ze betaalden veel voor de terpengrond. Ook vinden mensen oude spullen terug in terpen. Zoals spelden en munten.
Kortom, terpen zijn belangrijk geweest. De hoogste terp in Nederland staat in Hegebeintum.
Ik vind het een leuk project en het is ook heel leerzaam. We gaan ook af en toe op excursie en dat is ook superleuk.
Hilde Hoogland, groep 8, 12 jaar

lees meer

Tussentijds verslag

Door: Lyne, Mirthe

Het project

Wij op school zijn bezig met het project Landelijk Veranderlijk. We hebben het over terpen, kloosters, dijken en het Noarderleech. Mijn groepje heeft het over dijken en kloosters.
Mijn onderwerp is de Slaperdijk, mijn onderzoeksvraag is: hoelang hebben mensen erover gedaan om deze dijk te bouwen? Als eerste hebben een fotoworkshop gehad van fotograaf Anja en Aafke, daarna gingen we in groepjes naar plaatsen binnen en buiten het dorp. Naar de plaats waar je heen ging moest je een foto maken, dus ik heb mijn foto van de Slaperdijk gemaakt.
Een paar dagen later zijn we met Sieds Rienks en Aafke naar de Slaperdijk en het klooster geweest. Daar heeft hij veel over de geschiedenis van het klooster verteld. Toen heb ik ook antwoord gekregen op mijn vraag: ongeveer 10 jaar. Ongeveer een week later zijn we naar het Tresoar geweest, daar heb ik geleerd dat de Leeuwarder Courant de oudste krant van Nederland is, die nog bestaat. Ik vond de excursie naar het Tresoar het leukst.

Lyne Groot groep 8 12 jaar
PROJECT ,,LANDELIJKVERANDERLIJK!”
Op school hebben wij een project ,,landelijk veranderlijk’’. Hiermee onderzoeken wij heel veel dingen over Hallum en er omheen.
MIJN ONDERZOEKSVRAAG:
Mijn onderzoeksvraag is: Hoelang staat deze slapende dijk er al? Deze dijk staat er al 500 jaar. Hij is vroeger gemaakt door de monniken die in het klooster woonden. Daar zijn ze ongeveer 10 jaar mee bezig geweest. De dijk is gemaakt omdat het daar vaak overstroomde maar nu gebruiken we de dijk niet meer. Want wij hebben nu een stevigere dijk. Die ons beschermt tegen het water.
TRESOAR:
Wij zijn met de klas naar het Tresoar geweest. Daar kregen wij een rondleiding. De man vertelde dat ze daar 25 km aan boeken hebben. We gingen ook kijken bij de atlassen. Die zijn ook heel oud. Het oudste boek bij hun komt uit 800.
BIBLIOTHEEK:
In de oude bibliotheek kregen we een cursus pottenbakken. We moesten ons voorstellen hoe Hallum er over 500 jaar later uit ziet! Dat moesten we in groepjes doen. Als je dat had bedacht. Mocht je het van klei maken.
Mirthe Sarink,groep 8,11 jaar

lees meer

eindverslag leerlingen

Door: Carmen, Pytrick, Roan

Flitsen supergaaf
We begonnen dit project met een fotoworkshop .Toen wist ik nog niet dat het super leuk zou worden .Ik ga je nu vertellen wat we allemaal hebben gedaan .We hebben heel veel dingen gedaan en het meest wat bij mij is bijgebleven is dat ik met Hilde met een cameraploeg vragen ging stellen aan een specialist .We gingen ook met klei werken .Iets wat over 500 jaar op de terp moet komen .En toen we naar buiten gingen ,keek ik eens naar de omgeving en naar het dorp .Het zag er mooi uit gewoon het zelfde omdat er niks is veranderd en ik vind Hallum nog steeds een mooi dorp .We gingen ook een keer naar Tresoar. Drie dingen die ik geleerd heb zijn: 1 dat een Terp van afval ,modder en poep is gemaakt .2:Dat er eerst op een Terp boerderijen hebben gestaan .3: Dat er veel Terpen zijn afgegraven door de vruchtbare grond en ik dacht dat een terp gewoon van modder was gemaakt .En ik dacht dat de kerk er op stond en ik wist niet dat er eerst boerderijen opstonden. En ik dacht dat we gewoon weinig terpen hadden in Hallum ik wist niet dat ze zijn afgegraven. En dan nu de afsluiting dat was super leuk en gaaf omdat we binnen kwamen over een rode loper en je zag allemaal flitsen van fototoestellen dat was super gaaf .En de film was super leuk en grappig .Ik heb niks gemist omdat ik het super leuk vond. Als ik een project mocht kiezen wou ik dat het over dieren ging omdat ik van dieren hou. En als laatste vond ik dat de samenwerking goed ging .Het was een superleuk project.
Carmen Dijkmeijer groep 7 11 jaar

Niets gemist
We hadden vrijdag de afsluiting van het project LandelijkVerandelijk. Het was best wel leuk en we hadden een mooie film het leukste daar vond ik de animaties ze waren allemaal eigenlijk wel leuk. Het meest is me bij gebleven hoe veel foto’s je nodig had voor een animatie filmpje van 10 seconden daar had je 120 foto’s voor nodig. Het project was ook heel leerzaam we hebben allemaal dingen geleerd over het klooster en over terpen een terp is eigen lijk gemaakt van poep, rotzooi en aarde .Je kunt ook zien hoeveel boerderijen er op hebben gestaan dat zie je door hoeveel wegen er naar beneden lopen eigenlijk heb ik niks gemist ik kijk nu ook wel anders naar het dorp want ik wist niet dat er zo veel verhalen waren. In het volgende project zou ik graag over sport willen doenl de samen werking in ons groepje ging goed
Pytrick van der Molen,groep 8, 11 jaar

55 jaar
We hadden een project en nu was de afsluiting.We gingen allemaal zitten behalve wij.Toen zagen we dat we wel 100 stoelen nodig hadden en niet 80 stoelen. Toen iedereen zat kwamen de makers van de film binnen over een rode loper ik vond het zelf erg leuk want we gingen ook echt op excursie enzo. We gingen naar de film kijken daarna gingen we allemaal naar Lynes verhaal luisteren.Wat me het meeste is bijgebleven is dat we iets van klei hebben begraven wat ze misschien over 55 jaar weer terug vinden.Ik heb veel geleerd bijvoorbeeld dat er een bunker in het Noorderleech staat trouwens die staat er nog vanaf de tweede wereld oorlog Ik weet nu waarom er nummers op de kerk staan dat komt doordat dat de rij nummers is van de grafstenen en wat het Noorderleech is dat is een natuurgebied buiten de dijken.Ik heb eigenlijk helemaal niets gemist.Naar dit project kijk ik heel erg anders naar Hallum want ik weet nu hoe Hallum is ontstaan.In het volgende project zal ik wel wat meer willen doen met sport dat lijkt me wat leuker.
Roan Brouwer, groep 8, 11 jaar.

lees meer

eindverslag leerlingen

Door: Sjouke, Redmer, Brechtsje

Professioneel
Ik vond de afsluiting van het project heel leuk, want het werd heel professioneel uitgevoerd. Er was bijvoorbeeld een rode loper en er waren speciaal stoelen voor ons klaargezet. Het filmpje was ook leuk bewerkt toen we het filmpje hadden bekeken gingen we naar de oude bieb. Daar was een tentoonstelling klaargezet met bijvoorbeeld mijn muurkrant We kregen daar ook een glas kinderchampagne. Toen we die op hadden gingen we een werkstukje in de grond begraven. Ik vond het leuk. Wat mij het meest bijgebleven is is het filmpje van oud Hallum. In dat filmpje kon je zien hoe de mensen toen leefden. Ik vond dat filmpje heel leuk/ interessant, omdat Hallum er toen heel anders uitzag. Bijvoorbeeld dat de christelijke school de school met de bijbel heette. En dat bijvoorbeeld de Offingaburg er nog niet stond. Ik heb geleerd: op welke manieren kan je een foto maken. Er zijn een paar manieren bijvoorbeeld: vanaf boven, vanaf onder, vanaf zijkant en nog een paar. Ik heb ook geleerd hoe je een animatie kan maken. Eerst moesten we bedenken waar de animatie over ging. Bij mij was dat over een dobbe. Toen we dat bedacht hadden gingen we teken hoe we het wouden. Toen we dat hadden gedaan moesten we de personages maken en uitknippen. Daarna gingen we naar het echte werk, verplaatsen foto, verplaatsen foto en zo ging het een tijdje door. Ik kijk nu een beetje anders naar het dorp, omdat je er nu meer over weet. Ik zou graag bij het volgende project wat meer met sport willen doen, want ik vind sport heel leuk. Ik vond het project heel leuk.
Sjouke van der Hem groep 8 12 jaar.

Meer dan verwacht
De afsluiting van het project. Het was super leuk afgelopen 22 april. Der waren zelfs meer dan verwacht. Ik vond het super dat we animaties mochten maken voor het project. We moesten onze benodigdheden zelf maken. Mijn vraag was: waarom zitten daar zo veel kievieten. Antwoord: omdat het er zo nat is zijn er veel wormen dus eten voor de vogels. Als we nog een keer een project doen zou ik het graag over sport willen hebben. Het hele project was super leuk.
Redmer Kramer 11 jaar groep 8

Gemaakt, geloven en abten.
Vrijdag 22 April was de afsluiting van het project. Het was heel leuk je kreeg een film te zien die we zelf hadden gemaakt met animaties. En bij de tentoonstelling de muurkrant die je had gemaakt met een groepje. Over het hele project was het leerzaam. Bij mij vond ik het klooster bekijken nou eigenlijk overblijfsel leerzaam want er was een man die ging best veel informatie vertellen over het klooster / overblijfsel. Ik heb geleerd dat kloosters veel geloven hadden en abten hadden. En dat er veel kloosters zijn stuk gemaakt omdat de Spanjaarden Boos waren. Ik vond dit project leuk om te doen en ik zou er niks aan veranderen. Ik kijk nu ook anders naar de omgeving want dan weet je wel meer daar over. Ik vond de samenwerking met ons groepje goed we konden wel goed met elkaar omgaan. En ik zou het volgende project ook wel met de zelfde vriendinnen willen samenwerken. Als ik mocht kiezen welk onderwerp zou het over paarden gaan want dat is mijn lievelingsdier
Brechtsje Vellenga,12 jaar, groep 7.

lees meer

eindverslag leerlingen

Door: Sike, Mischa, Sytse

Anders kijken
22 april was de afsluiting van het project.Het was eerst in het dorpshuis en daarna in het oude bibliotheek gebouw. Ik vond het heel leuk vooral toen we op de rode loper mochten lopen.We zijn ook naar het tresoar gegaan daar hebben we een film gezien van Hallum in 1965 en we hebben een antwoord voor onze onderzoeksvraag gezocht. En we gingen oude boeken bekijken.We gingen ook klei bakken wat we later in de toekomst in Hallum wouden hebben . Ons groepje ging een pretpark maken maar daar hadden we niet genoeg klei voor dus gingen we een springkussen maken. We gingen ook door het dorp met camera’s om foto’s te maken. Ik heb een foto van Frederik van Hallum gemaakt. Ik kijk nu wel een beetje anders na het dorp dan eerst. Ik wist niet dat er zo veel oude dingen zijn in Hallum . Als we nog een keer een project hebben moet het over sport gaan want dat vind ik heel leuk.
Sipke Sijtsema 12 jaar groep

Begraven
Het project is afgelopen ik vond het een leuk project omdat het erg leerzaam is en de tentoonstelling vond ik leuk omdat er dingen staan die van ons zijn. Het leukste vond ik dat het beeldje die ik , Martijn en Resa hebben gemaakt is begraven ik heb geleerd dat terpen zijn gemaakt van afval aarde en mest en dat er allemaal oude dingen in die terpen liggen ik kijk nu niet echt anders naar het dorp ik weet nu alleen meer over het dorp dan eerst ik zou in een volgend project liever zelf een onderwerp willen kiezen.
Mischa van Stiphout,12 jaar, groep 8

Enzo
We gingen vrijdagavond eerst naar het trefpunt want daar was de afsluiting van ons project.
Dat was wel leuk want er was een film over ons gemaakt enzo.Over de dingen die we hebben gedaan en bijvoorbeeld dat we naar de terp in Hallum zijn geweest.En dat we naar tresoar zijn geweest en naar de oude bieb enzo.Daar hebben we veel dingen geleerd zoals wat er allemaal onder de terp ligt en hoe die is gemaakt nou de terp is van heel veel grond,stront,mest en klei enzo gemaakt.Maar naja nu ik dit heb geleerd is het niet veel anders ofzo ik had voor de volgende keer misschien toch liever een project over sport ofzoiets.
Sytse Jouta, groep 8, 11 jaar.

lees meer

eindverslag leerlingen

Door: Martijn, Froukje, Hilde

Rondleiding gemist
Ik vond de afsluiting heel leuk. We hebben een film gezien die we zelf gemaakt hebben. Het meeste dat me is bijgebleven is de animatie. Ik moest een boer maken die een terp bouwde. Ik heb geleerd hoe een terp werd gemaakt. Hoe je kon zien hoeveel boerderijen er op een terp stonden. En waarvoor een terp was. Een extra rondleiding had ik leuk gevonden. Ik kijk niet anders naar het dorp want er is nog niks veranderd ik zou graag sport willen in het volgende project.
Martijn Kramer, groep 7 , 11 jaar.

Rodeloper weggeblazen
Vrijdag 22 april 2016 hadden wij de afsluiting van het project Het was heel grappig want de rodeloper zat vast met zwarte tape. De mevrouw was best wel grappig het grappigste wat ze zei vond ik “ Ik kwam een meneer tegen met een mooie zilveren ketting en die leek wel bijzonder dus die is er vandaag ook. Het leukste van het project was dat we de muurkrant mochten maken. En dat is me denk ik ook wel het meeste bijgebleven en toen ik er ook achter kwam dat het Noarderleech meer dan 4200 hectare is, toen was ik weggeblazen (figuurlijk)Alles wat me is verteld. Is me eigenlijk bijgebleven wan t ik wist niets eens dat het Noarderleech bestond want ja als je niet weet dat het bestaat dan leer je in korte tijd best wel veel. ik had het fijner gevonden dat als we meer tijd hadden gehad voor een foto want ik had graag een andere foto gewild alleen die was ineens foetsie. Wat ik vervelend vond was dat ik een korte tijd mijn verhaalschrift kwijt was en dat was niet leuk anders had ik mijn verhaal van ongeveer 2 en een half blz. overnieuw moeten schrijven en daar had ik nou niet bepaald zin in. Zou ik ander naar het dorp kijken? Nee toen ik hoorde dat ik niet bij de terpen groep zat was ik blij want ik woon bij de kerk dus die zie ik al elke dag. De samenwerking vond ik in het officiële groepje mwa want ik vond het vervelend dat de jongens de hele tijd vervelend deden, want ze renden de hele tijd weg en de letten niet op maar ja voor de rest was ik zeer tevreden. Als we weer een keer nog een keer zo’n project zouden doen zou ik het over sport willen hebben
Froukje Regnerus, gr.7, 11 jaar.

Op zich
Vrijdagavond hadden we de afsluiting van het project. Eerst gingen we de film kijken. Daarna gingen we naar de oude bieb om werkstukken te laten zien. Ik vond dat heel leuk, het was ook grappig om mezelf in een film te zien spelen. We hebben in het project veel samengewerkt, en we hebben terpen bezocht. Ik heb ook soort van geleerd om in een ‘’film’’ te spelen. Ik vind het wel jammer dat de workshop met de klei niet zo goed ging. Op zich is Hallum voor mij niet veranderd. Als ik een terp zie zal ik misschien wel aan het project denken maar verder niet. In een volgend project zou ik wel iets met dieren of sport willen doen.
Hilde Hoogland, gr 8, 12 jaar

lees meer

eindverslag leerlingen

Door: Thirza, Lucas, Resa

Veel gedaan.
We (groep7/8) hebben een project gedaan. We hebben veel gedaan zoals een foto maken en er een vraag bij bedacht, een kleiworkshop en een film gemaakt met interviews en animaties. Aan het eind hadden we een tentoonstelling en kregen we het eindresultaat van de film te zien. Ik vont het leuk en gezellig omdat er veel mensen waren en er werd veel gelachen. Ik heb van dit project geleert hoe je een animatie maakt, hoe je van klei een toekomstbeeld maakt en hoe het gaat als je een film maakt. Bij het maken van het toekomst beeld miste ik wat informatie. Ik kijk misschien een beetje anders naar het dorp omdat ik er meer van weet. Het lijkt mij leuk om de volgen de keer iets meer met fotograferen en zelf filmen te doen. In mijn groepje was de samenwerking wel goed.
Thirza Terpstra, gr 8, 12 jaar
Geinig
Vrijdag hadden we een tentoonstelling. Ik vond het leuk want ze hadden allemaal leuke filmpjes gemaakt over het project. Het project heet Landelijk Veranderlijk. We gingen onderzoek doen over het klooster, het noorderleech, slaperdijk en de kerk. Wat me het meest is bijgebleven is een animatie maken. Ik, Jelmer, Brechtsje en Thirza moesten een animatie maken over een terp die werd afgegraven. De animatie was heel goed gelukt en zag er heel geinig uit. Ik heb veel geleerd in het project bijvoorbeeld wat de slaperdijk is hoe animaties worden gemaakt. Animatie zijn foto’s die heel snel achter elkaar aan gaan. Ik heb niks gemist. Ik kijk nog steeds hetzelfde naar het dorp want ik was alleen bij de Hallummerhoek. In een volgende project zou ik onderzoek willen doen naar de ruimte.
Lucas van Kleef ,groep 8,12 jaar.
Nooit vergeten
Vrijdag avond om kwart voor 7 moesten we bij het dorps huis zijn voor de afsluiting voor ons project. Voor dat we de zaal in mochten moesten we in het café wachten .Toen we eindelijk de zaal in mochten, gingen we over de rode loper naar onze gereserveerde plekjes dat vond ik het leukste en ga ik nooit vergeten. Toen ging een mevrouw heel veel vertellen over het project daarna keken we de making of en daarna de hoofdfilm. In de film komen veel dingen voor waar je wat van kan leren zoals de animatie ,de expert , en klei bakken . Als ik zelf de project leider was zou ik eigenlijk niks veranderen . Door deze hoofdfilm kijk ik niet echt anders naar mijn dorp alleen weet ik er nu wel meer van . Toen de hoofdfilm klaar was gingen we naar het archeologisch centrum daar was een tentoonstelling. Het was superleuk ,als we dit nog een keer hebben wil ik het graag over sport hebben !!
Resa Sijtsma, groep 7, 11 jaar

lees meer

eindverslag leerlingen

Door: Jasper, Jeroen, Lyne

Tekenfilm
Heel leuk bewerkt en een leuke sfeer en de animaties vond ik het leukst. over de dobbe dat er dieren heen gaan als er hoog water is en dat er drinkbakken voor dieren zijn en dat de riviertjes aan de zee zitten en ik kijk niet anders naar het dorp en bij een volgend project wil ik iets over de geschiedenis van tekenfilms doen.
Jasper Mellema, groep 8.
Spannend
Ik ben vrijdag bij de afsluiting van onze klas geweest Ik vond het eerst spannend maar toen ik mocht zitten niet meer Ik vond van het hele project de animatie maken het leukst Ik heb ook nog wat geleerd ik heb geleerd hoe het is om veel te weten van de omgeving. Nu ik dit project heb gehad kijk ik wel anders naar de omgeving. Ik vind de omgeving nu veel leuker. Als ik nog een keer een project krijg moet hij over veel sporten gaan want sporten is gezond. Met mij en het groepje ging heel erg goed maar met de hele klas ook.
Jeroen Frankena 11 jaar groep 7

Bijgebleven
IK vond de afsluiting het leukst, omdat ik de filmpjes heel leuk vond. De afsluiting want dat is nog niet zo lang geleden dus ik weet het allemaal nog, dus dat is me het meest bijgebleven. Ik heb geleerd dat de Slaperdijk geen functie meer heeft, omdat hij achter de grote dijk staat. Ik heb ook geleerd dat het oude klooster Mariengaarde heette, en als laatste heb ik geleerd hoe je animatie maakt: Bewegen, foto maken , bewegen, foto maken enzo. Ik heb eigenlijk niets gemist. Ik kijk eigenlijk nu niet anders naar Hallum en de omgeving, want het is toch iets wat je bijna elke dag ziet, dus ik let er niet op, dus ik denk er niet aan. Ik zou een bepaalde sport kiezen, in een volgend project. Ik vond de samenwerking van mijn groepje heel goed, maar in het algemeen wat minder.
Lyne Groot 12 jaar groep 8

lees meer

eindverslag leerlingen

Door: Jelmer, Mirthe, Hanna-Wille

Geduld
Ik vond de afsluiting heel leuk en hoe de film in elkaar zat. En de tentoonstelling ws ook leuk. Wat mij het meest bij gebleven is, was het verhaal over dauw bij het klooster dat er geen dauw was. Alleen ik vond het jammer dat we soms geen gym hadden dat was wat minder leuk. Ik kijk niet anders naar Hallum want Hallum is en blijft Hallum. Ik heb geleerd hoe je een film maakt en hoe je een mooie foto kunt maken. Voor een mooie foto moet je geduld hebben. En hoe een dijk heet als hij niks meer doet. Een volgend project zou ik het graag over boeren willen doen.
Jelmer Olivier 12 jaar groep 8

Hobby’s
Vrijdag hadden we de afsluiting van het project. We gingen een film kijken. De film vond ik het leukst, omdat ik mezelf heel vaak zag. Na de film gingen we naar de oude bieb. Daar zochten we een beeldje uit die we zelf hadden gemaakt. Dat beeldje hebben we in de grond gestopt en de bedoeling is dat ze over 500 jaar het beeldje weer terugvinden. Het leukst van alles wat we gedaan hebben vond ik met dat we met de cameraploeg naar de slapende dijk gingen en naar het klooster. Omdat ik het zo gaaf vind dat alles gefilmd moet worden. Het tresoar vond ik ook heel leuk, omdat het allemaal zo oud was. Van de animatie heb ik ook heel veel geleerd, omdat ik er nog helemaal niks van wist. Ook van het tresoar wist ik nog niks. Van het klooster en de slapende dijk heb ik ook veel geleerd. Ik kijk niet anders naar het dorp. Naar het klooster en de slapende dijk wel, dat komt omdat ik er nu veel van weet. In een volgende project zou ik het leuk vinden als het over muziek of sport zou gaan. Want dat zijn mijn hobby`s.
Mirthe Sarink 11 jaar groep 8.

Complimentjes
ik, mijn vader, mijn moeder en mijn beppe vonden de afsluiting heel speciaal. Vooral mijn moeder omdat ze niet wist dat er zoveel belangrijke mensen aan mee deden. Ik vond het heel erg leuk omdat alles wat we gedaan hadden ook in de afsluiting voor kwam. En ik moest de hele avond complimentjes aan horen van mijn vader , moeder en beppe. (Maar gelukkig vind ik dat niet erg.) Ik vond het vooral heel leuk dat ons filmpje op dat grote bord kwam. Ik vond het heel leuk om dat filmpje te maken. Dat is het ding wat mij het meest is bij gebleven. Het project was echt geweldig, ik miste echt helemaal niks. Maar het zou wel leuk zijn als ons project door zou gaan dat het dan over techniek ging. Ik heb drie dingen geleerd hoe je mooie foto’s maakt en hoe stop motion werkt en waarom een terp bestaat. Een terp is gemaakt van afval en die terp gebruiken ze om de dieren en mensen in leven te houden.

Hanna-Wille Klokman, groep:8, 12 jaar.


« naar alle deelnemende scholen